اعتیاد رفتاری، اعتیاد به رفتاری خاص

۱۳۹۸/۸/۲۲ ۲۱:۴۶:۲۳By |روانشناسی سلامت|

اصطلاح اعتیاد رفتاری، مانند اعتیاد به الکل یا مواد مخدر به وابستگی شدید به ماده ای خاص اطلاق نمی شود. اما اگر تعریف شما از اعتیاد، استفاده مکرر از ماده [...]