اعتیاد رفتاری، اعتیاد به رفتاری خاص

2019-11-14T01:16:23+03:30By |روانشناسی سلامت|

اصطلاح اعتیاد رفتاری، مانند اعتیاد به الکل یا مواد مخدر به وابستگی شدید به ماده ای خاص اطلاق نمی شود. اما اگر تعریف شما از اعتیاد، استفاده مکرر از ماده ای مخدر علی رغم آگاهی از عواقب آن است. باید بدانید که تعریف اعتیاد رفتاری هم چیزی در همین حدود است. در بررسی هایی که به [...]