ایجاد علاقه مندی به شغل در کارکنان

2019-12-26T22:20:29+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

تعداد زیادی از پرسنل، وقتی یک کار جدید را آغاز می کنند، بسیار شیفته و علاقه‌ مند به آن هستند؛ اما طبق تحقیقات انجام شده، در 85 درصد شرکت ها، انگیزه پرسنل در شش ماهه اول، به سرعت کاهش می یابد و در سال های بعد نیز روحیه آن ها بدتر خواهد شد. در زندگی سازمانی، عوامل [...]