درباره ایدز بیشتر بدانیم

2019-11-16T01:45:51+03:30By |روانشناسی سلامت|

همچنان كه وارد هزاره جدید می شویم، ویروس از بین برنده سیستم ایمنی بدن انسان یا همان ایدز ، به ایفای نقشی بـرجستـه در بـه خـطر انـداختـن سـلامتی بشر، در سراسر جهان ادامه می دهد. آمـارهـای ارائـه شـده اخـیر از سوی سـازمـان مـلل، نـشان می دهـد كه تقریبا 34 میلیون نفـر از مردم جهان، به این [...]