تلفن همراه جایگزین عروسک بچگی

۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۹:۱۴:۱۷By |روانشناسی محیطی|

همه جا تلفن موبایل خود را به همراه دارید، در کیف، جیب...؟ وقتی مدل جدیدی از آن به بازار می آید، برایتان دشوار است تا با یار الکترونیکی قدیمی خود [...]