طرحواره و طرحواره درمانی چیست؟

۱۳۹۹/۴/۳۰ ۹:۲۲:۲۹By |درمان های روانشناسی|

طرحواره چیست و طرحواره درمانی چه می کند ؟ طرحواره ها لنزها یا عینک هایی هستند که در اثر تجارب عاطفی منفی ناشی از ناکام شدن نیازهای روانی بنیادین در [...]