سلامت سازمانی چیست؟

۱۴۰۱/۵/۱۴ ۱۳:۳۱:۲۷By |مدیریت منابع انسانی|

اهمیت سلامت سازمانی سلامت سازمانی، یکی از گویاترین و بدیهی‏ ترین شاخص های اثربخشی سازمانی است. سازمان سالم جايی است كه افراد با علاقه به محل كارشان می آيند و [...]