رانندگی کردن یا صحبت کردن؟ همه چیز درباره کارکرد مغز

2019-12-02T08:21:20+03:30By |روانشناسی شناختی|

هنگامی که ما مشغول تکلیفی هستیم که نیازمند بینایی است، مغز قدرت شنوایی ما را برای تسهیل کار چشم، کاهش می دهد. این نتایج تحقیقی است که محققین دانشگاه لینشوپینگ در کشف کارکرد مغز، انجام داده اند. ناتوانی در انجام چند تکلیف همزمان جرکر، پروفسور روانشناسی دانشگاه لینشوپیگ می گوید: "مغز ما واقعا هوشمند است و [...]