بررسی شکنجه کردن از بعد روانکاوی

۱۴۰۲/۶/۱۱ ۱۲:۲۷:۲۱By |روانکاوی|

واژه شکنجه از مصدر شکستن ساخته شده است؛ می گویند فردی را تحت بازجویی شکستند. حال این پرسش پیش می آید که برای چه؟ برای پاسخ به این پرسش باید [...]