شناسایی مجرم تنها بر اساس بوی آن!

۱۴۰۲/۶/۸ ۱۱:۳۸:۴۲By |روانشناسی شناختی|

یک مطالعه جدید نشان داده است هنگامی که صحبت از شناسایی مجرم به میان می آید، بویایی ما ممکن است به اندازه ی بینایی، قابل اعتماد باشد. به عنوان مثال، [...]