روانشناسی شناختی چیست؟

۱۳۹۹/۸/۲۰ ۴:۵۱:۳۲By |روانشناسی شناختی|

روانشناسی شناختی (cognitive psychology)، انسان را موجودی پردازشگر اطلاعات و مسأله گشا تلقی می کند. این دیدگاه، در پی تبیین رفتار از راه مطالعه شیوه هایی است که شخص به [...]