پیچیدگی شغلی با عملکرد شناختی بالاتر در ارتباط است

۱۴۰۲/۶/۱۲ ۱۲:۱۳:۰۳By |مدیریت منابع انسانی|

اشتغال در کارهایی که چالش فکری بیشتری ایجاد می کند، با حافظه بهتر و دیگر کارکردهای شناختی در ارتباط است. این گزارش، تحقیقی است که در آمریکا انجام گرفته است. [...]