خودارضایی و تاثیر آن بر روابط عاطفی

۱۴۰۲/۵/۱۷ ۱۱:۲۲:۱۲By |آموزش زناشویی|

"اگر تن فروشی قدیمی ترین حرفه در جهان است، پس از آن مطمئنا خودارضايی قدیمی ترین سرگرمی در جهان است." به رغم تلاش های تاریخی به تصویر کشیدن خودارضايی به [...]