خودارضایی و تاثیر آن بر روابط عاطفی

۱۳۹۸/۷/۲۵ ۱۹:۴۰:۳۹By |آموزش زناشویی|

"اگر تن فروشی قدیمی ترین حرفه در جهان است، پس از آن مطمئنا خودارضايی قدیمی ترین سرگرمی در جهان است." به رغم تلاش های تاریخی به تصویر کشیدن خودارضايی به عنوان یک عمل زيان آور برای سلامتی، پژوهش حاضر آن را از جنبه های مهم رشد جنسی سالم يافته است. آلفرد كينزی در تحقيق خود متوجه [...]