شرط اصلی شروع کار جدید “شجاعت” است

۱۴۰۲/۶/۱۲ ۱۱:۳۷:۲۵By |مدیریت منابع انسانی|

شروع کار جدید ، جرات و شجاعت می‌ خواهد! هر کار جدیدی، خطرات و مشکلات بسیار زیادی با خود دارد که باعث می‌ شود خیلی‌ ها از شروع آن بترسند. [...]