شرط اصلی شروع کار جدید “شجاعت” است

۱۳۹۸/۱۰/۵ ۹:۰۰:۱۶By |مدیریت منابع انسانی|

شروع کار جدید ، جرات و شجاعت می‌ خواهد! هر کار جدیدی، خطرات و مشکلات بسیار زیادی با خود دارد که باعث می‌ شود خیلی‌ ها از شروع آن بترسند. داشتن جرات برای شروع کردن، می‌ تواند چالش‌ انگیز باشد... کاهش خطرات شروع کار خیلی‌ وقت‌ ها یکی از بزرگترین مشکلات در شروع یک کار و [...]