رفتار درمانی کودکان و بزرگسالان و اهداف آن

۱۳۹۸/۸/۴ ۲۰:۲۲:۲۸By |درمان های روانشناسی|

رفتار درمانی ، رویکردی بالینی است که می توان از آن، برای درمان انواع اختلال ها، در محیط های گوناگون، و دامنه وسیعی ازجمعیت های خاص، استفاده کرد. اختلال های اضطرابی، افسردگی، سوء مصرف مواد، اختلال های خوردن، انحراف جنسی، کنترل درد و پر تنشی، با استفاده از این رویکرد، با موفقیت درمان شده اند... رفتار [...]