تعبیر ۹ خواب رایج و رویاها

۱۴۰۲/۵/۳۱ ۱۲:۲۶:۴۸By |روانشناسی خواب, روانشناسی شناختی|

بر اساس یک تحقیق که در سال 2006 به عمل آمد، مشخص شد که 43% از مردم آمریکا اعتقاد دارند که رویاها، آروزها و تمایلات ناخودآگاه را آشکار می سازند. [...]