سینستزیا ، یک اختلال تحولی عجیب!

۱۴۰۲/۶/۷ ۱۱:۵۳:۲۵By |روانشناسی شناختی|

سینستزیا سینستزیا ممکن است میان ترکیبی از حس ها و یا حتی مسیرهای شناختی رخ دهد. "من می دونم عدد ۴ زرده، اما دوستم میگه قرمزه؛ تازه از نظر اون، [...]