سینستزیا ، یک اختلال تحولی عجیب!

2020-07-18T13:20:04+04:30By |روانشناسی شناختی|

"من می دونم عدد ۴ زرده، اما دوستم میگه قرمزه؛ تازه از نظر اون، ۴ یه شخصیت مادرانه داره، اما از نظر من ۴ شخصیت نداره! همونطور که اعداد برای من رنگ دارن، ماه ها و روزها هم رنگ مخصوص به خودشون رو دارن!" این ها را یک فرد مبتلا به "سینستزیا" می گوید. سینستزیا یک [...]