محرومیت از خواب و مشکل سیستم دفاعی بدن

۱۴۰۲/۵/۳۱ ۱۲:۲۷:۱۴By |روانشناسی خواب|

در رابطه با محرومیت از خواب و مشکل سیستم دفاعی بدن ، بسیاری از افراد عنوان می کنند که وقتی کم می خوابند، بیمار می شوند. پژوهش های جدید سعی [...]