محرومیت از خواب و مشکل سیستم دفاعی بدن

2019-11-03T22:43:57+03:30By |روانشناسی خواب|

در رابطه با محرومیت از خواب و مشکل سیستم دفاعی بدن ، بسیاری از افراد عنوان می کنند که وقتی کم می خوابند، بیمار می شوند. پژوهش های جدید سعی کرده اند که علت این اتفاق را توضیح بدهند. نتایج یک آزمایش محققان از 11 جفت دوقلوی همسان، که الگوی خواب مختلفی دارند، نمونه خون گرفتند. [...]