تست آنلاین سنجش احتمال طلاق

2020-06-20T12:59:02+04:30By |تست صفحه اول, تست های عشق و رابطه|

تست آنلاین سنجش احتمال طلاق « شاخص بی ثباتی ازدواج» یک ابزار 14 سوالی است که برای اندازه گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاً مستعد طلاق بودن تدوین شده است. این ابزارمتکی به این نظر است که برای ارزیابی بی ثباتی و خطر بالقوۀ طلاق زن و شوهر باید هم شناخت و هم رفتار به حساب [...]