سلامت جنسی و معیارهای آن

2019-10-17T23:38:34+03:30By |آموزش زناشویی|

سلامت جنسی ، تجربه احساس مداوم تندرستی و بهزیستی در جنبه های جسمانی، روان شناختی و اجتماعی- فرهنگی مرتبط با جنسیت و تمایلات جنسی است. سلامت جنسی تنها به عدم وجود اختلال، بیماری یا ناتوانی اطلاق نمی گردد. در طول تاریخ تعریف سلامت جنسی در گروه های مختلف متفاوت بوده است. فهرستی از رفتارهای مرتبط با [...]