انواع سردردها را بشناسید

۱۴۰۲/۶/۷ ۹:۴۳:۲۰By |روانشناسی شناختی|

سردرد (Headache)، شایع ترین علامت عصبی و یکی از شایع ترین شکایات طبی است. برآورد می شود که سالانه حدود ۸۰ درصد جمعیت، حداقل یک بار دچار سردرد می شوند [...]