از کجا بفهمید به خود سخت می گیرید ؟

۱۳۹۸/۹/۵ ۱۹:۴۸:۴۹By |روانشناسی شناختی|

گاهی اوقات بدترین منتقدان دیگران نیستند؛ بلکه خودمان هستیم. چه کار می کنید زمانی که سم در داخل شما وجود دارد؟ شما سعی می کنید آن را از بین ببرید؛ [...]