اندر فواید سختی ها

2019-12-15T14:07:19+03:30By |روانشناسی و گرایش ها|

در ناملایمات و سختی هاست که تجربیات به درد بخور و مختلف کسب می شود. شاید کسانی که در آسایش و رفاه زندگی می کنند، در سختی ها نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند. اما سختی ها به چه صورت به نفع ما هستند؟ هفت فایده ناملایمات و سختی ها نا ملایمات و سختی ها ، [...]