اندر فواید سختی ها

۱۳۹۸/۹/۲۴ ۱۰:۳۷:۱۹By |روانشناسی و گرایش ها|

در ناملایمات و سختی هاست که تجربیات به درد بخور و مختلف کسب می شود. شاید کسانی که در آسایش و رفاه زندگی می کنند، در سختی ها نتوانند اقدامات [...]