تاثیر عادات زندگی بر حافظه

2019-11-29T00:13:04+03:30By |روانشناسی شناختی|

آیا با افزایش سن، حافظه ما بدتر و بدتر می شود؟ قطعاً خیر! بلكه مانند چیزهای دیگر، مورد غفلت قرار گرفته می شود. معمولاً افراد زمانی كه تحصیلاتشان به پایان می رسد، دیگر به صورت فعال از حافظه خود استفاده نمی كنند. ما حافظه را ضعیف می کنیم! اطلاعات در زندگی واقعی، به ندرت به طور [...]