معرفی سایت اطلس شناختی

۱۴۰۲/۶/۱۱ ۱۲:۱۳:۰۵By |روانشناسی و گرایش ها|

سایت اطلس شناختی ، یک پروژه ی شناختی است که توسط راسل پردراک، پرفسور روانشناسی و بیولوژی اعصاب دانشگاه تگزاس، راه اندازی شده است. این سایت بودجه ی خود را [...]