راهکارهای مقابله با منتقد درونی خود

۱۴۰۲/۶/۸ ۱۱:۳۹:۰۷By |روانشناسی شناختی|

اغلب اوقات، ما می خواهیم منتقد درونی خود را تبعید کنیم و می خواهیم که ناپدید شود. می خواهیم یک بار و برای همیشه، آن را از بین ببریم. این [...]