راهکارهای مقابله با منتقد درونی خود

۱۳۹۸/۹/۱۲ ۲۱:۱۵:۰۹By |روانشناسی شناختی|

اغلب اوقات، ما می خواهیم منتقد درونی خود را تبعید کنیم و می خواهیم که ناپدید شود. می خواهیم یک بار و برای همیشه، آن را از بین ببریم. این حس کاملا قابل درک است، چرا که آن، صدای بی رحمانه ای است که شنیدن آن میتواند دردناک باشد؛ گاهی اوقات آنقدر دردناک که نمیتوان آن [...]