21 راه ساده برای زندگی آسان تر و ساده زیستن

۱۳۹۸/۸/۱۹ ۱۶:۱۵:۰۲By |روانشناسی سلامت|

ساده زیستن، باعث می شود که موثرتر باشیم و زندگی کم استرسی داشته باشیم. ساده زیستن منجر به آرامش و شادی بیشتری می شود... "سادگی غایت پیچیدگی است." «لئوناردو داوینچی» "جنبه های چیزهایی که برای ما مهم هستند، به دلیل سادگی و آشنایی آن ها پنهان هستند." «لودویگ ویتگنشتاین» در این مقاله، می خواهیم 21 عادت [...]