۲۱ راه ساده برای زندگی آسان تر و ساده زیستن

۱۴۰۲/۶/۴ ۱۱:۴۵:۳۹By |روانشناسی سلامت|

ساده زیستن، باعث می شود که موثرتر باشیم و زندگی کم استرسی داشته باشیم. ساده زیستن منجر به آرامش و شادی بیشتری می شود... "سادگی غایت پیچیدگی است." «لئوناردو داوینچی» [...]