زیست شناسی خواب

۱۳۹۸/۸/۱۱ ۱۸:۴۶:۰۸By |روانشناسی خواب|

ریتم های طبیعی روزانه بدن شما، توسط ساختارهای مغز تنظیم می شود که به تعیین زمان خواب و بیدار شدن، کمک می کند. هر مرحله از خواب، دارای یک هدف [...]