زن بودن را در آغوش بگیر!

۱۴۰۲/۵/۱۵ ۱۲:۱۷:۲۳By |آموزش زناشویی, روانشناسی شناختی|

زمانی که واقعاً "زن" هستی، "مرد بودن"، کاری مضحک به نظر می رسد. زنی که هنوز یاد نگرفته است چگونه هوشیاری متمرکز خود را خاموش کند و به راحتی به [...]