عاداتی برای زندگی بهتر

۱۳۹۸/۸/۱۷ ۱۶:۰۳:۱۰By |روانشناسی سلامت|

برای بهبود زندگیتان، لازم نیست که حرکت بزرگی انجام دهید؛ در عوض می توانید بر روی کارهای کوچکی که در طول روز انجام می دهید، کار کنید. همان طور که ارسطو می گوید: "ما همان چیزی هستیم که بارها و بارها انجام می دهیم. موفقیت و شادی، عمدتا نتیجه تمرین عادت های خوب است." در ادامه [...]