لزوم مداخله روانشناختی پس از زلزله

2019-11-12T00:44:13+03:30By |روانشناسی سلامت|

بود محال تو را داشتن امید محال به عالمی که نباشد همیشه بر یک حال فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز رمال گشت جبال و جبال گشت رمال (قطران تبریزی در سوگ زلزله تبریز 4344 ه ق) بی گمان زلزله ای که پاره تن ایران زمین، آذرآبادگان خاوری را لرزاند، رخدادی بود که تمام باشندگان [...]