توانمند سازی روانشناختی کارکنان

۱۴۰۲/۶/۱۲ ۱۲:۱۴:۳۴By |مدیریت منابع انسانی|

در دنیای امروز که دنیای سازمان هاست، نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین منابع سازمانی، محور رویکرد ها و فعالیت های سازمانی بوده و در اعتلای اهداف و آرمان [...]