روش های عجیب درمان بیماری های روانی در گذشته

2019-10-28T19:40:33+03:30By |درمان های روانشناسی|

مدارک زیادی از درمان های غیر انسانی بیماری های روانی ، در طول تاریخ وجود دارد. قضاوت کردن در مورد مداخلات روانشناختی جدید، بسیار آسان است؛ اما مطالعه در مورد تاریخ و سیر تکاملی درمان بیماری های روانی، می تواند به داشتن چشم انداز وسیع تر متخصصان این حوزه، کمک کننده باشد... 10 روش درمان قدیمی [...]