روش های عجیب درمان بیماری های روانی در گذشته

۱۴۰۲/۵/۳۰ ۸:۵۷:۴۵By |درمان های روانشناسی|

مدارک زیادی از درمان های غیر انسانی بیماری های روانی ، در طول تاریخ وجود دارد. قضاوت کردن در مورد مداخلات روانشناختی جدید، بسیار آسان است؛ اما مطالعه در مورد [...]