تفکر خلاق

۱۳۹۸/۷/۸ ۱۱:۵۴:۱۶By |خلاقیت و هوش|

تفکر خلاق تفکر خلاق یعنی چه ؟ تفكر عملی ذهنی است و زمانی مطرح می گردد كه انسان با مسئله ای مواجه است و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، تلاشی برای حل مسئله آغاز می گردد كه این تلاش ذهنی را، تفكر می نامند. فعالیت برای حل مسئله، از مراحلی تشكیل شده [...]