تفکر خلاق

۱۴۰۲/۵/۲۸ ۱۱:۵۳:۲۲By |خلاقیت و هوش|

تفکر خلاق تفکر خلاق یعنی چه ؟ تفكر عملی ذهنی است و زمانی مطرح می گردد كه انسان با مسئله ای مواجه است و خواستار حل آن است. در این [...]