روایت درمانی، یکی از مکاتب رواشناسی معاصر

۱۴۰۲/۵/۳۰ ۹:۰۷:۴۵By |درمان های روانشناسی|

روایت درمانی (narrative therapy)، یکی از مکاتب معاصر روانشناسی می‌ باشد که در زمینه‌ های مختلف بالینی، مشاوره، روان درمانی و حتی مددکاری اجتماعی نیز کاربرد دارد. این رویکرد از [...]