آنچه روانپزشکان در درمان افسردگی نادیده می گیرند

۱۴۰۲/۵/۳۰ ۸:۴۶:۴۳By |درمان های روانشناسی|

من از دوران نوجوانی گاه و بی‌ گاه، با افسردگی دست‌ به‌ گریبان بوده‌ ام. چند ماه پیش از آنکه تشخیص بالینی در موردم صورت بگیرد، اوضاع روانی‌ ام کاتاتونیایی [...]