ادراک فراحسی

۱۳۹۸/۹/۲۶ ۲۲:۵۸:۳۱By |روانشناسی و گرایش ها|

پی. اس. آی نامی است که به کل پدیده های مافوق طبیعی اطلاق می شود و شامل ادراک فراحسی (ESP) و روان جنبشی (PK) نیز می گردد. در ادراک فراحسی ، اطلاعات از راه های غیر قابل توضیح بدست می آید. در روان جنبشی، عوامل غیر قابل توضیح بر ماده اثر می گذارند. نگاهی به آمار [...]