روانشناسی در معماری

۱۳۹۹/۴/۲۱ ۱۰:۳۲:۳۵By |روانشناسی محیطی|

روانشناسی در معماری روانشناسی محیطی، مطالعه پیچیده بین مردم و محیط اطرافشان است. به عقیده جیفورد (Gifford)، روانشناسی محیطی با شاخه اصلی روانشناسی، تفاوت دارد؛ زیرا به محیط فیزیکی روزمره می پردازد. این علم، چارچوبی از نقطه نظرات، تحقیق ها و فرضیات را فراهم می آورد که می تواند به ما در درک بهتری از روابط [...]