شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

صفر تا صد پدیده ای به نام صنعتی (بخش دوم)

2020-01-04T19:21:18+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

همانطور که مطالعه کردید، در بخش قبل، خلاصه ای از افراد تاثیر گذار در روانشناسی صنعتی و سازمانی را بیان کردیم؛ افرادی از جمله روانشناسان و صنعت گران که به دلیل نیازشان و یا حرفه و علاقمندیشان، وارد این حوزه از روانشناسی شدند و به درست و یا غلط، سعی در ایده پردازی در این زمینه [...]

صفر تا 100 پدیده ای به نام روانشناسی صنعتی (بخش اول)

2020-01-06T12:36:58+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

پیش از هر چیزی و شروع اجمالی در مورد تاریخچه و تعریف روانشناسی صنعتی ــ سازمانی، لازم به ذکر است که این حوزه جذاب که شاید روانشناسان تا قبل از ورود به آن و دانستن هر چه بیشتر آن به جذابیت آن پی نخواهند برد، با واژگان دیگر از جمله روانشناسی کار و یا در متون [...]

تعریف و تاریخچه مدیریت منابع انسانی

2020-01-06T13:38:36+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

منابع انسانی، سرمایه های بنیاد سازمان ها و منشأ هرگونه تحول و نوآوری می­ باشند. امروزه مدیریت منابع انسانی ، یکی از دانش های ضروری برای هدایت کارکنان سازمان، که شاید مهم ترین مهارت، برای تمامی مدیران در سازمان ها و تلاش های گروهی محسوب می­شود، می باشد. تعریف مدیریت مدیریت، فرآیند به كارگیری مؤثر و [...]