ریشه ها و روانشناسی شوخ طبعی

۱۳۹۸/۸/۲۰ ۲۰:۱۲:۵۶By |روانشناسی سلامت|

شوخ طبعی که به عنوان یکی از مفاهیم پر کاربرد در روانشناسی به شمار می رود، ریشه در متون علمی گذشته دارد. ریشه شوخ طبعی (Humor) از كلمه لاتین Humere به معنای «جاری کردن» و «رطوبت داشتن» آمده است. خلط های چهارگانه بدن فلاسفه و اندیشمندان، معتقدند که شوخ طبعی از خلط های چهارگانه بدن می [...]