به پنج دلیل شما باید به روان درمانگر خوب مراجعه کنید

۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۵:۱۷:۵۶By |اخبار اکسیر|

میلیون ها نفر در كشور تحت تاثیر افسردگی و اضطراب قرار دارند و بسیاری از افراد نیازمند روان درمانی هستند ولی به درمانگر مراجعه نمی كنند. و برای كسانی هم كه بدنبال درمان هستند معمولا دارو تجویز می كنند. اما انتخاب دردسترس دیگری برای این افراد وجود دارد: روان درمانی. تحقیقات نشان داده نه تنها روان [...]