به پنج دلیل شما باید به روان درمانگر خوب مراجعه کنید

۱۴۰۲/۵/۲۵ ۷:۳۵:۵۱By |اخبار اکسیر|

میلیون ها نفر در كشور تحت تاثیر افسردگی و اضطراب قرار دارند و بسیاری از افراد نیازمند روان درمانی هستند ولی به درمانگر مراجعه نمی كنند. و برای كسانی هم [...]