روانشناسی رنگ ها؛ واکنش ها به رنگ صورتی

۱۳۹۸/۹/۱۹ ۱۸:۱۶:۴۶By |روانشناسی محیطی|

درحالی که رنگ صورتی دارای معانی نمادین مختلفی است، واکنش های فردی، به رنگ صورتی به طور گسترده ای متفاوت است. در زیر برخی از این واکنش ها که خوانندگان [...]