روانشناسی رنگ ها؛ واکنش ها به رنگ صورتی

2019-12-10T21:46:46+03:30By |روانشناسی محیطی|

درحالی که رنگ صورتی دارای معانی نمادین مختلفی است، واکنش های فردی، به رنگ صورتی به طور گسترده ای متفاوت است. در زیر برخی از این واکنش ها که خوانندگان به اشتراک گذاشته اند را می بینیم... واکنش ها به رنگ صورتی پوست صورت من، مادر بودن، آواز خواندن برای نوزادان، آرامش، صلح، خواب، مراقبت از [...]