روابط زناشویی

۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۹:۰۰:۵۴By |روانشناسی خانواده و زناشویی|

روابط زناشویی ازدواج در واقع برقراری روابط زناشویی و نزدیک شدن جسمی و روحی بین همسران می باشد که هر دو باید در رفع نیازهای جسمی و روحی یکدیگر تلاش [...]