شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

فرایند رهبری تحول گرا

۱۳۹۸/۱۰/۷ ۹:۴۴:۰۰By |مدیریت منابع انسانی|

فرایند رهبری تحول گرا 4 مرحله اصلی دارد که عبارتند از:   - هم راستا کردن توسعه رهبری با استراتژی شرکت: فرآیند توسعه رهبری تحول گرا ، به عنوان بخش موثری از فرایند تغییر، باید با اهداف استراتژیک سازمان هم راستا باشد. مبتکران توسعه رهبری برای فهم و کمک به اجرای استراتژی کلی شرکت، نباید هیچ [...]

سبک رهبری تحول‌ گرا در سازمان

۱۳۹۸/۱۰/۸ ۱۴:۴۲:۳۰By |مدیریت منابع انسانی|

امروزه اداره کردن سازمان های بزرگ، پیچیده و پیشرفته، امریست بسیار دشوار که دستیابی به این مهم، مرهون زحمات مدیران لایق، مطلع و باکفایتی است که با به کارگیری دانش و فنون و تخصص های مدیریت، در انجام این امر مهم گام برداشته اند. یکی از اساسی ترین و مهم ترین وظایف مدیر در فرایند مدیریت، [...]