ویژگی نفوذ در بین رهبران سازمانی

۱۴۰۲/۶/۱۲ ۱۱:۳۳:۲۶By |مدیریت منابع انسانی|

وقتی در مورد شایستگی نفوذ صحبت می‌ کنیم، غالبا ویژگی‌ های ظاهری رهبران را مورد نظر قرار می‌ دهیم؛ فارغ از اینکه ویژگی‌ های روانشناختی اهمیت دو چندانی بر این [...]