رهایی از رنج با بخشش و گذشت

۱۴۰۲/۶/۴ ۱۱:۵۴:۳۹By |روانشناسی سلامت|

فواید بخشش برای انسان برای بسیاری از ما گذشتن و بخشش ، کاری بسیار سخت و گاه غیرممکن است؛ در صورتی که برای بعضی دیگر، چندان هم سخت نیست و [...]