رهایی از رنج با بخشش و گذشت

۱۳۹۸/۸/۲۱ ۱۷:۲۱:۲۳By |روانشناسی سلامت|

برای بسیاری از ما گذشتن و بخشیدن، کاری بسیار سخت و گاه غیرممکن است؛ در صورتی که برای بعضی دیگر، چندان هم سخت نیست و می توانند به راحتی دیگران را ببخشند و اشتباهاتشان را فراموش کنند. آخرین بار که کسی شما را رنجاند کی بود؟ آیا تا به حال او را بخشیده اید یا هنوز [...]