رهایی از رنج با بخشش و گذشت

۱۳۹۸/۸/۲۱ ۱۷:۲۱:۲۳By |روانشناسی سلامت|

برای بسیاری از ما گذشتن و بخشیدن، کاری بسیار سخت و گاه غیرممکن است؛ در صورتی که برای بعضی دیگر، چندان هم سخت نیست و می توانند به راحتی دیگران [...]