تنفس واگ برای رهایی از افکار منفی و رسیدن به آرامش

2019-11-12T21:59:35+03:30By |روانشناسی سلامت|

تنفس واگ یعنی تحریک سیستم پاراسمپاتیک و كمک به خود، برای رسیدن به آرامش و خلاصی از افكار منفی... تفكر منفی گفته شده كه ما به طور معمول، دارای 60,000 فكر هستیم و بیشتر روزها، بیشتر این افكار منفی هستند. آیا می دانید كه چرا تغییر افكار منفی، سخت است؟ تمامی آن ها از  عملكرد داخلی [...]