تنفس واگ برای رهایی از افکار منفی و رسیدن به آرامش

۱۴۰۲/۶/۴ ۱۱:۵۶:۵۴By |روانشناسی سلامت|

تنفس واگ یعنی تحریک سیستم پاراسمپاتیک و كمک به خود، برای رسیدن به آرامش و خلاصی از افكار منفی... تفكر منفی گفته شده كه ما به طور معمول، دارای 60,000 [...]