راهکارهایی برای توانمند سازی کارکنان در سازمان

۱۳۹۸/۱۰/۶ ۲۰:۰۶:۵۳By |مدیریت منابع انسانی|

داشتن اهداف و دیدگاه روشن اولين عامل داشتن چشم انداز روشن و چالش برانگيز است. در بحث ويژگی های سازمانی كه توانمند سازی افراد را تسهيل می كنند، افراد خيلی [...]