رابطه جنسی مکرر برای زنان مفیدتر از مردان است!

2020-06-26T23:56:48+04:30By |آموزش زناشویی|

رابطه جنسی مکرر داشتن رابطه جنسی مکرر و لذت بردن از آن، مردان مسن را بیشتر در معرض حملات قلبی قرار می دهد و بالعکس در زنان مسن باعث کاهش فشار خون می شود. این نتایج تحقیق بزرگی است که در تاریخ 6 سپتامبر 2016 در دانشگاه میشیگان آمریکا انجام شده است. این تحقیق این باور [...]