دوره آموزشی مهارت های رویارویی با روابط فرازناشویی

۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۰:۲۶:۵۳By |کارگاه های روانشناسی|

مهارت های رویارویی با روابط فرازناشویی معمولا رابطه فرازناشویی به رابطه ای گفته می شود که یکی از زوجین رابطه عاطفی، کلامی یا جنسی ای را با فرد دیگری خارج [...]